574/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
574/QĐ-UBND
Thu hồi đất của Bảo hiểm Xã hội huyện Triệu Sơn tại thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn giao cho UBND huyện Triệu Sơn quản lý
Ngày ban hành 17/02/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT125975970-2-20211612842503237tungct09.02.2021_15h43p11_giangld_09-02-2021-18-13-02_signed.pdf
 Trở về trang trước