4706/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4706/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền thuê đất (đợt 2) nộp ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án Sky Park Complex - Khu đô thị sinh thái Núi Long tại phường Tân Sơn và phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 23/11/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT618479187-11-20211637542651219_thinv_22-11-2021-15-24-58_signed.pdf
 Trở về trang trước