14559/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
14559/UBND-KTTC
Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho thuê đất để thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống của Công ty TNHH Hồng Nhung TH (lần 2)
Ngày ban hành 30/09/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT93608926-9-20221664358951822_tuandm_30-09-2022-15-17-14_signed.pdf
 Trở về trang trước