13599/UBND-CN
Chi tiết văn bản
13599/UBND-CN
Công ty TNHH DVTM Thiên Phúc đề nghị điều chỉnh mặt bằng quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 xưởng sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn sang xưởng sản xuất gia công sau kính tại CCN - TTCN phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa.
Ngày ban hành 15/09/2023
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT891807056-9-20231694654128669_hieulv_14-09-2023-16-17-12_signed.pdf
 Trở về trang trước