86/GP-UBND
Chi tiết văn bản
86/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất (gia hạn) cho Công ty TNHH Hồng Phượng
Ngày ban hành 07/06/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp86_signed.pdf
 Trở về trang trước