14536/UBND-NN
Chi tiết văn bản
14536/UBND-NN
Thực hiện giám sát thi công xây dựng các dự án xử lý cấp bách đê hữu sông Mã từ K53+450÷K56+060 và xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè bảo vệ đê hữu sông Mã đoạn từ K39+550÷K39+680
Ngày ban hành 16/10/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT352456115-10-20201602736851898_quyennd_15-10-2020-17-01-32_signed.pdf
 Trở về trang trước