1955/UBND-NN
Chi tiết văn bản
1955/UBND-NN
Giao tham mưu, khẩn trương giải quyết đề nghị điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Như Xuân để thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT365490132-2-20241707194538812_(tungct)(07.02.2024_08h18p01)_signed.pdf
 Trở về trang trước