10315/UBND-VX
Chi tiết văn bản
10315/UBND-VX
Tham mưu tổ chức tổng kết cuộc thi "Mãi mãi một tình yêu Thanh Hóa"
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT579662943-7-20201596082516316_(thinhnd)(31.07.2020_08h58p27)_signed.pdf
 Trở về trang trước