2943/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2943/QĐ-UBND
Thu hồi đất do UBND xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa quản lý; để UBND huyện Hoằng Hóa tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Bãi trung chuyển, tập kết kinh doanh cát tại xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 27/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT212454904-7-20201595391471197chanth22.07.2020_13h10p45_quyennd_22-07-2020-14-40-28_signed.pdf
 Trở về trang trước