42/KH-UBND
Chi tiết văn bản
42/KH-UBND
Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 05/03/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT794817145-3-20211614583360469_tungdt_04-03-2021-23-16-36_signed.pdf
 Trở về trang trước