2215/UBND-VX
Chi tiết văn bản
2215/UBND-VX
Giao góp ý dự thảo báo cáo tổng kết Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT879276695-2-20211613704651733_(chiennv)(22.02.2021_07h47p32)_signed.pdf
 Trở về trang trước