99/GP-UBND
Chi tiết văn bản
99/GP-UBND
Cấp phép cho Công ty TNHH giầy ROLLSPORT Việt Nam, địa chỉ tại Khu công nghiệp Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Cơ sở: “Nhà máy sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu” tại xã Tây Hồ và thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/08/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT168161871-8-20231691637020465_(giangld)(10.08.2023_17h03p57)_signed.pdf
 Trở về trang trước