4150/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4150/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xử lý cấp bách sự cố sạt lở đê tả sông Chu, đoạn từ K8-K8+500, xã Phú Yên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 10/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4150.signed.pdf
 Trở về trang trước