236/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
236/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép thực hiện và điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất; cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT753725653-1-20221641984257923_(giangld)(13.01.2022_13h11p40)_signed.pdf
 Trở về trang trước