7173/UBND-CN
Chi tiết văn bản
7173/UBND-CN
Giao tham mưu việc sử dụng nút giao đấu nối cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Hoàng Sơn vào QL1, đoạn tránh thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/06/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c7173_signed.pdf
 Trở về trang trước