6/GP-UBND
Chi tiết văn bản
6/GP-UBND
Giấy phép khai thác khoáng sản (gia hạn) mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường và làm phụ gia xi măng tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh của Công ty CP Xi măng Công Thanh
Ngày ban hành 09/01/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT542753291-1-20241704769736810_(giangld)(09.01.2024_13h32p42)_signed.pdf
 Trở về trang trước