10326/UBND-VX
Chi tiết văn bản
10326/UBND-VX
Kế hoạch thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” năm 2020
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT243759760-7-20201596076398676chanth30.07.2020_09h35p05_chanth_31-07-2020-10-12-15_signed.pdf
 Trở về trang trước