4508/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
4508/UBND-THKH
Giao tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT494038240-4-20211617614964510_(trangnt)(07.04.2021_14h19p46)_signed.pdf
 Trở về trang trước