8923/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8923/UBND-THKH
Giao góp ý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT513182501-6-20221655802140417_(trangnt)(22.06.2022_09h42p29)_signed.pdf
 Trở về trang trước