16525/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
16525/UBND-THKH
Bố trí kế hoạch vốn năm 2020 cho những dự án sử dụng dự phòng 10% tại địa phương
Ngày ban hành 03/12/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c16525.signed.pdf
 Trở về trang trước