8075/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8075/UBND-THKH
Gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án Khu sản xuất bao bì và kho hàng hóa tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT640461606-6-20211623120075308_(chiennv)(10.06.2021_08h40p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước