5038/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5038/QĐ-UBND
Điều chỉnh nội dung trong Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất số 314/GP-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 28/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d5038.signed.pdf
 Trở về trang trước