6/XN-UBND
Chi tiết văn bản
6/XN-UBND
Xác nhận Khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự ánxây dựng công trình: Dự án đê Đông kênh De, đoạn từ Km 0+00 xã Hưng Lộc đến Km 6+00 xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc.
Ngày ban hành 04/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy xác nhận
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT760348234-12-20211640940022736_(giangld)(04.01.2022_07h54p07)_signed.pdf
 Trở về trang trước