271/KH-UBND
Chi tiết văn bản
271/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục
Ngày ban hành 21/12/2020
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT973834842-12-20201608281938846_giangld_21-12-2020-06-47-58_signed.pdf
 Trở về trang trước