8828/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8828/UBND-THKH
Giao hướng dẫn Công ty Cổ phần Khai Sáng việc đầu tư dự án Trường song ngữ Quốc tế tại Thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8828_signed.pdf
 Trở về trang trước