5017/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5017/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án “giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa", giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 23/11/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT397022109-11-20201605771683357_(xungnd)(21.11.2020_11h28p34)_signed.pdf
 Trở về trang trước