7170/UBND-KSTTHCNC
Chi tiết văn bản
7170/UBND-KSTTHCNC
Về việc giao tham mưu góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 113/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật .
Ngày ban hành 25/05/2023
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT376883039-5-20231684899221501_(hieulv)(25.05.2023_09h54p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước