5078/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5078/QĐ-UBND
Phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ: Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong sản xuất lúa gạo chất lượng cao theo chuỗi giá trị trên quy mô lớn theo Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 26/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT236682494-11-20201606375265506_(quyennd)(26.11.2020_15h16p03)_signed.pdf
 Trở về trang trước