738/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
738/QĐ-UBND
Quyết định về việc cấp giấy phép khoan khảo sát địa chất hạng mục Hệ thống tiêu thoát Lưu Phong Châu và tu bổ, nâng cấp đê tả Lèn (Dự án KEXIM1) trong phạm vi bảo vệ đê điều.
Ngày ban hành 16/02/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT69808476-2-20241707986164894_(giangld)(16.02.2024_09h21p08)_signed.pdf
 Trở về trang trước