59/BC-UBND
Chi tiết văn bản
59/BC-UBND
Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 24/04/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc59_signed.pdf
 Trở về trang trước