59/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
59/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Một thành viên VINSCHOOL thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường mầm non Vinschool Star City và Trường phổ thông liên cấp Vinschool Star City tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 08/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d59.signed.pdf
 Trở về trang trước