8057/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8057/UBND-CN
Phương án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Đông Đại lộ Bắc Nam, thành phố Thanh Hoá.
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT648294526-6-20211623229636256_liemmx_10-06-2021-06-02-22_signed.pdf
 Trở về trang trước