29/GP-UBND
Chi tiết văn bản
29/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đá cát kết, sét kết phong hóa tại xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đối với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Vicenza
Ngày ban hành 19/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT363656314-1-20211610957486661_giangld_18-01-2021-19-12-10_signed.pdf
 Trở về trang trước