11/CT-UBND
Chi tiết văn bản
11/CT-UBND
Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng năm 2021
Ngày ban hành 01/06/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT609532650-6-20211622517918190_(giangld)(01.06.2021_10h53p57)_signed.pdf
 Trở về trang trước