11373/UBND-CN
Chi tiết văn bản
11373/UBND-CN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị tận thu khoáng sản đá vôi và đá sét trong khu vực dự án đầu tư công trình tuyến đường vận chuyển nguyên liệu đá vôi, sét phục vụ Nhà máy xi măng Đại Dương 1,2 tại Khu kinh tế Nghi Sơn.
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT610568859-8-20221659407278401_(trangnt)(03.08.2022_18h30p48)_signed.pdf
 Trở về trang trước