1622/UBND-VX
Chi tiết văn bản
1622/UBND-VX
Giao thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện Quyết định số 2/2020/QĐ-TTg ngày 10/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1622.signed.pdf
 Trở về trang trước