3/GXN-UBND
Chi tiết văn bản
3/GXN-UBND
Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Hang Cá, xã Yên Lâm, huyện Yên Định của Công ty TNHH Chế biến đá tự nhiên Nam Thái Sơn
Ngày ban hành 06/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấu xác nhận
Tài liệu đính kèm gp3.signed.pdf
 Trở về trang trước