41/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
41/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép thực hiện các công trình, dự án và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 05/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT12737496-1-20211609729041389_giangld_04-01-2021-23-43-43_signed.pdf
 Trở về trang trước