1/CT-UBND
Chi tiết văn bản
1/CT-UBND
Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 01/01/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct01.PDF_signed.pdf
 Trở về trang trước