2/GP-UBND
Chi tiết văn bản
2/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông
Ngày ban hành 03/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp2_signed.pdf
 Trở về trang trước