4468/UBND-CN
Chi tiết văn bản
4468/UBND-CN
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khai thác mỏ đất san lấp và tận thu đất lẫn cát có hàm lượng SiO2 từ 68,75% đến 75,52% (trung bình 71,98%) tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Long Sơn
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT520055796-4-20211617526469681trangnt06.04.2021_14h22p09_tuandm_07-04-2021-06-27-26_signed.pdf
 Trở về trang trước