248/TB-UBND
Chi tiết văn bản
248/TB-UBND
Thông báo tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy năm 2021
Ngày ban hành 28/12/2020
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb248.PDF_signed.pdf
 Trở về trang trước