11395/UBND-NN
Chi tiết văn bản
11395/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn công trình Hệ thống đường ống cấp nước sạch cho xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT491149809-8-20221659493464102_(tungct)(04.08.2022_09h21p20)_signed.pdf
 Trở về trang trước