17/GP-UBND
Chi tiết văn bản
17/GP-UBND
Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty cổ phần Đầu tư tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa
Ngày ban hành 10/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp17.signed.pdf
 Trở về trang trước