15226/UBND-NN
Chi tiết văn bản
15226/UBND-NN
Giải quyết đề nghị cho phép công trình, dự án thi công khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng mưa lũ trên Quốc lộ 217 được thực hiện trong năm 2019, cập nhật Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Quan Sơn
Ngày ban hành 08/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15226.signed.pdf
 Trở về trang trước