6727/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
6727/UBND-KTTC
Tham mưu phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT812987065-5-20241715704547717_(hoangmc)(15.05.2024_09h01p09)_signed.pdf
 Trở về trang trước