2571/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2571/QĐ-UBND
Cho phép Công ty TNHH Dream F Vina chuyển hình thức thuê đất để sử dụng vào mục đích Nhà máy may Dream F Vina tại xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 28/06/2019
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2571_signed.pdf
 Trở về trang trước