142/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
142/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép thực hiện dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Hoà tại xã Vĩnh Hòa và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm, huyện Vĩnh Lộc
Ngày ban hành 10/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT295974502-1-20221641435908715tungct07.01.2022_11h16p23_giangld_09-01-2022-04-19-31_signed.pdf
 Trở về trang trước