94/GP-UBND
Chi tiết văn bản
94/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp sạch KP Phúc Thịnh (có địa chỉ tại Làng Trạc, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá) được khai thác nước dưới đất
Ngày ban hành 12/09/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT817005968-9-20221662714099118_(giangld)(12.09.2022_07h43p58)_signed.pdf
 Trở về trang trước