17478/UBND-CN
Chi tiết văn bản
17478/UBND-CN
Sử dụng nút giao từ dự án Đường giao thông kết nối QL.45 với đường Vạn Thiện - Bến En (đoạn qua địa phận huyện Nông Cống) vào QL.45 tại Km108+600 (T).
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT260640448-11-20231700188697411hieulv17.11.2023_18h43p08_liemmx_18-11-2023-10-11-42_signed.pdf
 Trở về trang trước